Telefon/fax: 0261 821 201

Rapoarte de activitate

 

Raport evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2016

Raport evaluare a implementarii Legii nr.52-2003 in anul 2016

Raport evaluare a implementarii Legii nr.544-2001 in anul 2015

Raport evaluare a implementarii Legii nr.52-2003 in anul 2015

Raport privind starea economico-socială şi de mediu a comunei Sanislău în anul 2014

Raport de activitate al primarului comunei Sanislău pe anul 2014

Raport privind situaţia gestionării patrimoniului din domeniul public şi privat al comunei Sanislău pe anul 2014

Raport privind activitatea desfăşurată de către asistenţii personali din comuna Sanislău în anul 2014

Raport de activitate al Poliţiei locale Sanislău pe anul 2014