Telefon/fax: 0261 821 201

Aparat propriu Sanislău

 

Regulament de ordine interioara al aparatului de specialitate al primarului

Regulament de organizare si functionare al aparatului de specialitate al primarului

 

Nr. crt
Numele şi prenumele
Funcţia
1 Kardosi Ioan Zoltán Primar
2 Kremer Ludovic Viceprimar
3 Uveges Luminiţa Ramona Secretar
4 Keszler Zita Consilier superior - Compartiment contabil şi achiziţii publice
5 Todea Ileana Margareta Consilier superior - Compartiment contabil şi achiziţii publice
6 Secan Viorica Consilier principal - Compartiment contabil şi achiziţii publice
7 Mates Gheorghe Călin Inspector - Compartiment contabil şi achiziţii publice
8 Sebok Szilvia Ildiko Expert rrom - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
9 Pop Alexandru Muncitor - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
10 Berki Gheorghe Muncitor - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
11 Kraiczar Alexandru Muncitor - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
12 Paşca Vasile Muncitor - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
13 Puşcaş Gheorghe Muncitor - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
14 Jenei Szolt Sofer PSI - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
15 Engsli Otto Guard - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
16 Katona Ioan Pază - Compartiment administrativ şi gospodărire comunală
17 Man Aurelia Floare Consilier superior - Compartiment autoritate tutelară
18 Barth Ildiko Consilier principal - Compartiment autoritate tutelară
19 Porizan Ana Consilier superior - Compartiment agricol
20 Poszet Maria Magdalena Referent de specialitate - Compartiment urbanism şi situaţii de urgenţă
21 Heinrich Mihai Consilier superior - Compartiment urbanism şi situaţii de urgenţă
22 Roşu Nicoleta Angela Bibliotecar - Compartiment cultură
23 Tudor Cosmin Referent superior - Poliţia locală
24 Saierli Iosif Consilier asistent - Poliţia locală
25 Kokenyiesdi Ioan Referent superior - Poliţia locală