Telefon/fax: 0261 821 201

Comisii de specialitate Sanislău

 

1. Dezvoltare economico- socială, buget - finanţe, aministrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii publice, comerţ şi liberă iniţiativă - pe lângă Consiliul Local al comunei Sanislău:
1. Dl. ROŞCA RĂZVAN IONUŢ - consilier local din partea PSD.
2. Dl. KREMER LUDOVIC - consilier local din partea FDGR.
3. Dl. COVACIU IOSIF - consilier local din partea FDGR.
4. Dl. MSZILAGY MIHALY - consilier local din partea FDGR.
5. Dna. MATEŞ CLAUDIA-RAMONA - consilier local din partea PNL.

2. Administraţie publică locală, juridică, apărarea drepturilor cetăţenilor, ordine publică şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor - pe lângă Consiliul Local al comunei Sanislău:
1. Dl. COVACIU IOSIF -  consilier local din partea  FDGR.
2. Dl. KESZLER ATTILA ŞTEFAN - consilier local din partea  FDGR.
3. Dl. POCŞA IOAN - consilier local din partea PSD.
4. Dl. SUCIU IOAN - consilier local din partea  ALDE.
5. Dl. LUNGU ŞTEFĂNICĂ - consilier local din partea PNL.

3. Invăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a monumentelor  istorice şi de arhitectură - pe lângă Consiliul Local al comunei Sanislău:
1. Dna SAITOS MARIA RODICA - consilier local din partea  ALDE.
2. Dna MATEŞ CLAUDIA-RAMONA - consilier local din partea  PNL.
3. Dl. GNANDT FERENC - consilier local din partea  FDGR.
4. Dl. KREMER ŞTEFAN - consilier local din partea FDGR.
5. Dl. MAURER ALEXANDRU - consilier local din partea  FDGR.