Telefon/fax: 0261 821 201

Comisii de specialitate Sanislău

 

1. Administraţie publică locală, juridică, apărarea drepturilor cetăţenilor, ordine publică şi respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor - pe lângă Consiliul Local al comunei Sanislău:
1. Dl. COVACIU IOSIF -  consilier local din partea  FDGR.
2. Dl. SUCIU IOAN - consilier local din partea  PNL.
3. Dl. KESZLER ATTILA ŞTEFAN - consilier local din partea  FDGR.
4. Dl. POCŞA IOAN - consilier local din partea PSD.
5. Dl. MATEŞ GHEORGHE CĂLIN - consilier local din partea PD-L.

2. Dezvoltare economic- socială, buget - finanţe, aministrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii publice, comerţ şi liberă iniţiativă - pe lângă Consiliul Local al comunei Sanislău:
1. Dl. ROŞCA RĂZVAN IONUŢ - consilier local din partea  PSD.
2. Dl. KREMER LUDOVIC - consilier local din partea  FDGR.
3. Dl. MATEŞ GHEORGHE CĂLIN - consilier local din partea  PD-L.
4. Dl. COVACIU IOSIF - consilier local din partea  FDGR.
5. Dl. ALBU COBUŢ VIOREL - consilier local din partea PNL.

3. Invăţământ, activitate ştiinţifică, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement, organizarea şi dezvoltarea urbanistică a monumentelor  istorice şi de arhitectură - pe lângă Consiliul Local al comunei Sanislău:
1. D-na ŞAITOŞ MARIA RODICA - consilier local din partea  PNL.
2. D-na TEJAN CAMELIA - consilier local din partea  PD-L.
3. Dl. GNANDT FRANCISC - consilier local din partea  FDGR.
4. Dl. MATEŞ GHEORGHE - consilier local din partea PSD.
5. Dl. MAURER ALEXANDRU - consilier local din partea  FDGR.